Centrum voor Innovatief Vakmanschap Bio Sciences

Regio Holland Rijnland en Leiden onderscheiden zich economisch en maatschappelijk door een sterke Life Sciences & Health (LSH) sector. Onderwijs en beroepenveld op het Leiden Bio Science Park (LBSP) werken dagelijks aan een gezond en duurzaam leven. Het moment om gerichter en structureler met elkaar op te trekken en gedeelde uitdagingen te tackelen is nu. Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Bio Sciences is een katalysator van deze samenwerking met een hoofdrol voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), in het bijzonder het Middelbaar Laboratoriumonderwijs (MLO) en de analist.

Aanleiding

Mbo-opgeleiden zijn een minderheid in de kennisintensieve bio medische industrie en tot voor kort onbekend en onbemind op het LBSP. Door de enorme groei in productie activiteiten, echter, zal volgens prognoses het aandeel mbo-opgeleiden in rap tempo toenemen. Van de 8.000 extra banen die tot 2028 op het LBSP nodig zijn, is vijftig procent bestemd voor mbo’ers. Het aantal (techniek)studenten in het voortgezet- en het beroepsonderwijs daalt echter. En omdat ontwikkelingen in het werkveld hard gaan, is ook aansluiting van de beroepspraktijk op het MLO een punt van aandacht.

Activiteiten

In het CIV Bio Sciences gaan big farma, middelgrote bedrijven, biotech startups samen met het mboRijnland en overige partners op expeditie. Zij gaan samenwerken aan voldoende en goed opgeleid mbo-talent, specifiek analisten, opdat het LBSP zich verder kan ontwikkelen tot aantrekkelijk innovatiedistrict waar vraag en aanbod in balans zijn.

De 26 CIV partners slaan de handen ineen rondom een activiteitenprogramma met drie samenhangende programmalijnen:

  1. Co-creatie van hybride en flexibel onderwijs: dit betreft het met het werkveld ontwikkelen van actueel en op maat onderwijs, inclusief het delen van faciliteiten en opleiden van trainers en docenten vanuit onderwijs en bedrijfsleven. Op maat oplossingen voor de schaarste worden gezocht in de ontwikkeling van werk-leer trajecten, flexibel inzetbare modules en nieuwe doelgroepen.
  2. Onderzoek in practoraat: dit betreft het opbouwen met het werkveld, docenten én studenten van een innovatiecultuur door praktijkgericht onderzoek op de sporen: werkveldontwikkelingen en onderwijsinnovatie. Bij het opleiden voor innovatief vakmanschap hoort ook het stimuleren van een onderzoekende houding en trainen van onderzoeksvaardigheden.
  3. Versterken positief imago beroep en sector: Hier zullen de partners zich creatief inspannen om de dalende instroom vanuit voortgezet onderwijs tegen te gaan en de doorstroom naar werkgevers te bevorderen, door het vergroten van de bekendheid met het mbo en MLO.

Partners

Het CIV Bio Sciences, zoals valt op te maken uit het grote aantal partners, is een initiatief met een breed gedragen commitment. Alle partners hebben de intentie uitgesproken om na afloop van de subsidieperiode de samenwerking te continueren.

Werkveld: Janssen Biologics, BaseClear, Mimetas, Avery Dennison, CellPoint, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Bristol Meyers Squibb (BMS), Eurofins PROXY Laboratories, Hal Allergy Group/ HALIX, Naturalis Biodiversity Center, Hoogheemraadschap van Rijnland, BioPartner, Technolab, Biotech Training Facility (BTF), Consortium Beroepsonderwijs, Randstad Nederland.

Koepels: Stichting Leiden Bio Science Park (Stg. LBSP), Ondernemersvereniging Bio Science Park (OVBSP), Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG).

Overheden: Gemeente Leiden, Regio Holland Rijnland.

Onderwijs: mboRijnland (mbo), ROC Midden Nederland (ROCMN) (mbo), Techniek College Rotterdam (TCR) (mbo), Leidse Instrumentmakers School (LiS) (mbo), Hogeschool Leiden (hbo).

Funding

Voor dit project (2022-2026) is een subsidie ontvangen uit het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Contact/Meedoen?

Programmamanager CIV Bio Sciences: Sandra Migchielsen, sandra@civ-biosciences.nl

Gerelateerde projecten

  • Practor en practoraatplan
    Practor Bio Sciences 1 mei 2023 is Rianne Veldt-Meijer, docent chemie/biochemie bij het Middelbaar Laboratoriumonderwijs, gestart als practor Bio Sciences. Rian...
  • CIV Programmalijn 2: Onderzoek in practoraat
    Practoraat Bio Sciences Het CIV Bio Sciences wil in Programmalijn 2 een practoraat inrichten om, mede aan de hand van de projectactiviteiten en doelen, een lere...