Practor en practoraatplan

Practor Bio Sciences

1 mei 2023 is Rianne Veldt-Meijer, docent chemie/biochemie bij het Middelbaar Laboratoriumonderwijs, gestart als practor Bio Sciences. Rianne zal als onderdeel van mboRijnland, onder de koepel van het CIV Bio Sciences, het practoraat Bio Sciences gaan opzetten. Het practoraat richt zich op het onderzoeken van innovaties in de bio sciences in combinatie met ontwikkelingen en behoeften van de arbeidsmarkt en daarbij passend mbo onderwijs. Met als doel een kwalitatieve meerwaarde te laten ontstaan voor het werkveld (de beroepspraktijk), voor studenten (beroepsbekwaam en toekomstig beroepsperspectief) en docenten (professionalisering).

Praktijkonderzoek

Rianne is gestart met oriënteren, ophalen en ontwikkelen van onderzoeksvragen in relatie tot de CIV programmalijnen. Deze gesprekken, analyses en verkenningen zijn inmiddels vertaald naar een practoraatplan waarin twee hoofddoelstellingen worden onderbouwd met activiteiten, resultaten, de voorziene aanpak en de benodigde partners. Je vindt de samenvatting hier.

Samen met de CIV partners, docentonderzoekers, docenten en studenten zal zij het onderzoek uitvoeren en begeleiden. 

Gerelateerde projecten