Het werk van de analist verandert. Analisten veranderen meer en meer in procesmanagers, en er wordt verwacht dat ze bekend zijn met het fenomeen big data. Multidisciplinaire en multilevel samenwerking en de bijbehorende 21st century skills worden steeds belangrijker. Het onderwijs en het beroepenveld delen het belang bij innovatieve opleiding en scholing van toekomstige en huidige analisten.

Het CIV Bio Sciences staat voor Talent Management en een Leven Lang Ontwikkelen, en schrijft zo mee aan de Human Capital Agenda van het Leiden Bio Science Park.

Partners

Op 5 november 2020 gaven vier partijen de aftrap voor het CIV Bio Sciences:

  • Henri van Drunen, general manager van Janssen Biologics
  • Paul Dirkse, wethouder Onderwijs van de gemeente Leiden
  • Ida Haisma, directeur van de stichting Leiden Bio Science Park
  • Otto Jelsma, voorzitter College van Bestuur van mboRijnland

Zij riepen bedrijven en organisaties gevestigd op het Leiden Bio Science Park op om partner te worden van het CIV Bio Sciences. Sindsdien zijn 20 bedrijven en organisaties betrokken geraakt bij de opbouw van het CIV.

Activiteiten

De betrokkenen zien grofweg drie programmalijnen binnen het CIV:

  • Co-creatie gepersonaliseerd en hybride onderwijs (goede aansluiting onderwijs-werkveld);
  • Practoraal onderzoek (innovatie in het werkveld verbinden aan onderwijsinnovatie);
  • Ecosysteem Leven Lang Ontwikkelen (met aandacht voor de ketenbenadering mbo/hbo/universiteit en talentmanagement).

In 2021 dienden de samenwerkende partijen subsidieverzoeken in bij het Regionaal Investerings Fonds mbo (RIF) en bij het Human Capital Akkoord van de Provincie Zuid-Holland voor de bekostiging van programmamanagement, practoraat en PR en communicatie voor het CIV.

Contact

In maart 2022 startte de programmamanager met wie u contact kunt opnemen:

Sandra Migchielsen – Programmamanager CIV Bio Sciences
smigchielsen@mborijnland.nl