Samen op expeditie

Onderwijs en werkveld op het Leiden Bio Science Park (LBSP) werken dagelijks aan een gezond en duurzaam leven van mensen in Nederland en daarbuiten. Het LBSP groeit momenteel zo hard, met name in nieuwe productie activiteiten, dat de komende jaren honderden extra vakmensen uit mbo (en hbo) nodig zijn. Onderwijs en werkveld delen het belang in innovatieve opleiding en scholing van huidige en toekomstige vakmensen. Zij kunnen niet zonder elkaar de toekomst tegemoet. Het moment om gerichter en structureler met elkaar op te trekken en gedeelde uitdagingen te tackelen is nu. Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Bio Sciences staat voor innovatie, talentmanagement en een Leven Lang Ontwikkelen en wil de katalysator zijn van deze samenwerking.

Laboranten en analisten zijn de motor van de bio sciences sector. En omdat ontwikkelingen in het werkveld hard gaan is ook aansluiting van de beroepspraktijk op het vakonderwijs een permanent punt van aandacht. Ondertussen daalt het aantal (bètatechniek)studenten in het voortgezet- en het beroepsonderwijs. Hoe voorkomen we dat de tekorten op de arbeidsmarkt de economische ontwikkeling van de regio schaadt en het LBSP ten onder gaat aan haar succes?

Partners in het CIV Bio Sciences gaan gezamenlijk op expeditie op het terrein van samenwerking en schrijven zo mee aan de Human Capital Agenda van het LBSP.

Partners

Op 5 november 2020 gaven vier partijen de aftrap voor het CIV Bio Sciences:

 • Henri van Drunen, general manager van Janssen Biologics
 • Paul Dirkse, wethouder Onderwijs van de gemeente Leiden
 • Ida Haisma, directeur van de stichting Leiden Bio Science Park
 • Otto Jelsma, voorzitter College van Bestuur van mboRijnland

Zij riepen bedrijven en organisaties gevestigd op het Leiden Bio Science Park op om partner te worden van het CIV Bio Sciences. Sindsdien zijn ruim 25 bedrijven en organisaties actief betrokken bij de opbouw van het CIV. Om handen en voeten te geven aan de plannen startte in maart 2022 de huidige programmamanager, Sandra Migchielsen. In mei 2023 begon Rianne Veldt-Meijer als practor Bio Sciences. Samen hebben de partners succesvol fondsen geworven bij het Regionaal Investerings Fonds mbo (RIF) en bij het Human Capital Akkoord van de Provincie Zuid-Holland.

Stuurgroep

De stuurgroep van het CIV Bio Sciences is een afspiegeling van de triple helix. Zij komt regelmatig bijeen en bestaat uit:

 • Fleur Spijker, wethouder Kennis, Onderwijs, Gezondheid van Gemeente Leiden
 • Brigit Zwartendijk, hoofd opleidingen van LUMC
 • Otto Jelsma, voorzitter College van Bestuur & Jan van Laake, directeur college Techniek & ICT (dagelijks bestuur) van mboRijnland
 • Eric Veldkamp, Directeur Faculteit Science & Technology van Hogeschool Leiden
 • Manuella Wilts, Sr. Director of Operations & Harold Backus, Director Quality Control van Janssen Biologics
 • Bas Reichert, Algemeen directeur van Baseclear en voorzitter Ondernemersvereniging Bio Science Park (dagelijks bestuur)
 • Thijs remijn, Projectleider Human Capital Agenda van Stichting Leiden Bio Science Park

Activiteiten

Het CIV Bio Sciences kent vier samenhangende programmalijnen met elk een trekker of projectteam:

 • Co-creatie hybride en flexibel onderwijs (goede aansluiting onderwijs-werkveld);
 • Onderzoek in Practoraat (innovatie in het werkveld verbinden aan onderwijsinnovatie);
 • Versterken imago beroep en sector (bewustwording en bekendheid opleiding, beroep en LBSP stimuleren)
 • Ecosysteem Leven Lang Ontwikkelen (met aandacht voor de ketenbenadering mbo/hbo/universiteit en talentmanagement).

Jaarlijks komen de partners en betrokkenen samen tijdens het jaarevent (in de Life Sciences Week) en twee klankbordgroepen om plannen te maken en voortgang te bespreken.

Contact

Suggesties, vragen en anderszins zijn welkom bij Sandra Migchielsen, Programmamanager CIV Bio Sciences: sandra@civ-biosciences.nl