Filter:
’Samenwerken, hoe dan? Nou zo!’
In het CIV Bio Sciences zijn werkveld, onderwijs en overheid de samenwerking aangegaan. Alleen samen kunnen we voldoende, up-to-date en gemotiveerde vakmensen opleiden in de snel veranderende wereld van de bio sciences. Maar waar hebben we het nu concreet over als we het hebben over ‘samenwerken’? Onder het mom van ‘Goed voorbeeld, doet goed volgen’,...
Lees meer
DATA TALKS Do you know what you don’t know about data management & integrity – 10 October
Data Talks Biotech Training Facility and Hogeschool Leiden are excited to invite you to a short pilot workshopData Talks focused on Data Management and Data Integrity, presented in collaboration with Rescop.As data integrity becomes increasingly critical, it is essential to stay updated with the latest trends andbest practices. This pilot workshop offers a unique opportunity...
Lees meer
Eerste Jaarevent CIV Bio Sciences zet partners aan het… samen werken
Het eerste jaarevent van het CIV Bio Sciences op 26 juni markeerde tegelijk een feestelijk moment: ‘de start’ van het RIF mbo project, dat in oktober 2022 werd toegekend. In het CIV Bio Sciences zijn werkveld, onderwijs en overheid de samenwerking aangegaan. Alleen samen kunnen we voldoende, up-to-date en gemotiveerde vakmensen opleiden in de snel...
Lees meer
CleanESCAPEroom: ‘Good Manufacturing Practice’ in de praktijk!
Donderdag 25 en vrijdag 26 mei was het zover: Tweedejaars studenten laboratoriumtechniek in opleiding tot Biologisch Medisch Analist werden geïntroduceerd in de wereld van ‘Good Manufacturing Practice’ (GMP). Werken volgens GMP richtlijnen wordt veel gevraagd op het Leiden Bio Science Park, onder andere door Janssen Biologics. Samen met Biotech Training Facility organiseerde zij de eerste...
Lees meer
Rianne Veldt-Meijer aangesteld als practor Bio Sciences
1 mei 2023 is Rianne Veldt-Meijer, docent chemie/biochemie bij het Middelbaar Laboratoriumonderwijs, gestart als practor Bio Sciences. Rianne zal als onderdeel van mboRijnland, onder de koepel van het CIV Bio Sciences, het practoraat Bio Sciences gaan opzetten. Het practoraat richt zich op het onderzoeken van innovaties in de bio sciences in combinatie met ontwikkelingen en...
Lees meer
Ontbijtje ‘Leven Lang Ontwikkelen’ met BioPartner
Dinsdagochtend 23 mei verzamelden CIV partners zich al vroeg bij BioPartner. Vanuit de ambitie een aantrekkelijk innovatiedistrict te zijn, wil men op het Leiden Bio Science Park meer en beter samenwerken en synergie realiseren op het gebied van ‘menselijk kapitaal’. De CIV Bio Sciences partners nemen het voortouw door met en van elkaar (en anderen!)...
Lees meer
Meld je aan voor het CIV Bio Sciences jaarevent 1 op 26 juni
Er zijn dingen die je alleen niet voor elkaar krijgt. Zo moeten arbeidsmarkt en onderwijs goed samenwerken om voldoende en excellente vakmensen op te leiden in de snel veranderende wereld van de bio sciences. Over publiek privaat samenwerken valt veel te vertellen.  CIV partners, betrokkenen en belangstellenden, zijn alle van harte uitgenodigd voor het jaarevent...
Lees meer
Co-creatie onderwijs: gastlessen en GMP met Janssen Biologics
Eerste CIV klankbordgroep zet het bio sciences imago op de agenda – een verslag.
Lees meer
Eerste CIV klankbordgroep zet het bio sciences imago op de agenda – een verslag 
Eerste CIV klankbordgroep zet het bio sciences imago op de agenda – een verslag.
Lees meer
Ministerie van OCW bespreekt talentuitdagingen tijdens werkbezoek aan CIV Bio Sciences
Samen aan de slag voor voldoende gekwalificeerde vakmensen op het Leiden Bio Science Park. Leiden – Op woensdag 11 januari bracht Henrike Karreman, directeur Middelbaar Beroepsonderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), een bezoek aan mboRijnland en Janssen Nederland, om meer te weten te komen over het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV)...
Bekijk video
Artikel op Into Business: ‘Leiden Bio Science Park verwacht duizenden extra banen’
Geschreven door INTO business Leiden Onderwijs en bedrijfsleven werken op het Leiden Bio Science Park steeds meer samen om studenten op te leiden tot de bio sciences professional van de toekomst en om medewerkers bij- en na te scholen. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om extra creativiteit en flexibiliteit om te zorgen voor kwalitatief goed en...
Lees meer
Human Capital Agenda LBSP: Zonder talent geen groei
De groei van het Leiden Bio Science Park (LBSP) zet onverminderd door, nog sterker zelfs dan de afgelopen jaren. Bedrijven en instellingen op het grootste innovatie district van Nederland op het gebied van Life Sciences & Health verwachten een stijging van de huidige 20.000 arbeidsplaatsen naar 27.000-30.000 banen in 2027. Dit staat in de Human...
Lees meer
Persbericht: CIV Bio Sciences haalt subsidie binnen voor aanjagen mbo-onderwijs op Leiden Bio Science Park
Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) heeft de projectaanvraag van penvoerder mboRijnland gehonoreerd voor het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Bio Sciences (CIV Bio Sciences). Met de toegekende subsidie van €746.416 wordt de aansluiting verstevigd van het mbo-onderwijs op de zich snel ontwikkelende arbeidsmarkt op het Leiden Bio Science Park (LBSP). In het project investeren 26 CIV-partners – onderwijsinstellingen,...
Bekijk video
Krachtenbundeling op weg naar ‘bekend en bemind’ mbo talent.
Het Leiden Bio Science Park (LBSP) maakt serieus werk van voldoende en goed opgeleid mbo talent. 30 Juni diende mboRijnland namens 26 partners de projectaanvraag ‘Centrum voor Innovatief Vakmanschap Bio Sciences’ in bij het Regionaal Investeringsfonds mbo. De samenwerking zal ervoor zorgen dat onderwijs, specifiek het technisch middelbaar beroepsonderwijs, en werkveld op het LBSP goed...
Lees meer
CIV Bio Sciences op Talent for Life 2022 – 19 mei
Het gaat goed met de Life Sciences & Health-sector in Nederland. Zozeer dat we tekorten zien ontstaan aan talent. Voor een groeiend aantal bedrijven is het een uitdaging om voldoende en goed gekwalificeerd personeel te werven en te behouden. Daarom organiseren Health~Holland en Invest in Holland het Talent for Life Event, op 19 mei in...
Lees meer
Goed bezochte miniconferentie over Human Capital Agenda Leiden Bio Science Park
Samen op expeditie met CIV Bio Sciences: iedereen voelt de urgentie Het grootste Life Sciences & Health-cluster van Nederland. Een grote schaarste aan goed opgeleide arbeidskrachten in de farmaceutische en biotechnische industrie. Onderwijs, beroepenveld en overheid die veel waarde hechten aan de Human Capital Agenda. Dat is het decor waarin het Centrum voor Innovatief Vakmanschap...
Lees meer
Sandra Migchielsen gestart als programmamanager
Per 1 maart is Sandra Migchielsen gestart als programmamanager van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Bio Sciences.  Aangesteld bij mboRijnland is zij er voor alle CIV partners! Een belangrijke opdracht die zij ook meekrijgt is om samen met de partners eind juni 2022 een nieuwe ‘RIF aanvraag’ voor het CIV Bio Sciences in te dienen. Sandra...
Lees meer
Uitnodiging miniconferentie Ecosysteem Leven Lang Ontwikkelen – 19 april
Recent sloten de partners van het CIV Bio Sciences met de Economic Board Zuid-Holland een driejarig akkoord met als doel het tot stand brengen van een ecosysteem, dat Leven Lang Ontwikkelen op mbo- en hbo-niveau op het Leiden Bio Science Park (LBSP) stimuleert. Het Ecosysteem Leven Lang Ontwikkelen is een van de initiatieven met betrekking tot de...
Lees meer
Het nieuwe ecosysteem: samenwerken aan duurzame innovatie
MBO krant, 11 oktober 2021, bijlage Consortium BeroepsonderwijsLaboratoriumtechniek is een complexe en snel veranderende wereld. Analisten worden meer procesmanagers. Kennis van big data, 21st century skills en multilevel samenwerking zijn belangrijke uitdagingen voor de huidige en de toekomstige analist. Dit vraagt om duurzame onderwijsinnovatie in samenwerking met het werkveld. Daarom is op initiatief van mboRijnland...
Lees meer
‘Houd als mbo je maatschappelijke taak in het oog’
Zeven jaar geleden werd zij opleidingsmanager van het Middelbaar Laboratoriumonderwijs (MLO), toen nog onderdeel van ROC Leiden. Nu neemt Els de Waard op donderdag 1 juli afscheid van mboRijnland. Het laatste jaar heeft zij veel tijd geïnvesteerd in de vorming van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Bio Sciences. Hoe kijkt Els terug op haar...
Lees meer
RIF subsidie aanvraag ingediend
Op 29 juni is de subsidie aanvraag ten behoeve van de organisatie van het CIV Bio Sciences verzonden aan het Regionaal Investering Fonds. Zestien partners ondertekenden de aanvraag en committeerden zich daarmee aan het Plan van Aanpak van het CIV. In de laatste weken hebben Mimetas, Randstad en Consortium Beroepsonderwijs zich nog bij de partners...
Lees meer
Vacature Programma Manager CIV Bio Sciences
Het Centrum Innovatief Vakmanschap (CIV) Bio Sciences is op zoek naar een ondernemende en verbindende strateeg, iemand met ervaring met innovatietrajecten in het onderwijs en ben bekend met de Life Science & Health sector. Voor de functie van:Programma Manager Bio Sciences (0.8FTE) Voor MBO College Techniek en ICT zijn wij per direct op zoek naar...
Lees meer
Steeds meer handtekeningen onder samenwerking CIV Bio Sciences
Woensdagmiddag 26 mei kwamen zo’n 40 geïnteresseerden en toekomstige partners van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Bio Sciences bijeen tijdens een online event. Vanuit het splinternieuwe BioPartner 5 op het Leiden Bio Science Park werd het event uitgezonden.  CIV Bio Sciences ging in november 2020 van start. De General Manager van Janssen Biologics, de directeur van...
Lees meer
Uitnodiging conferentie CIV Bio Sciences – 26 mei
Het Centrum Innovatief Vakmanschap (CIV) Bio Sciences organiseert samenwerking aan de Human Capital Agenda op het Leiden Bio Science Park (LBSP). Zonder samenwerking geen goede aansluiting van onderwijs, bij- en nascholing op de arbeidsmarkt, zonder samenwerking onvoldoende goed gekwalificeerde medewerkers op het park. De conferentie vindt plaats op woensdag 26 mei van 15.00 – 17.00 uur.Dit...
Lees meer
Hoe houden we goed personeel zo lang mogelijk op het LBSP?
“Dit is een ongelofelijk snel bewegend vakgebied. Wij hebben mensen nodig die goed opgeleid zijn en die zich blijven ontwikkelen. Het CIV Bio Sciences helpt daarbij. We moeten dit samen doen: onderwijs, overheid en bedrijfsleven.” Bas Reichert, CEO bij BaseClear en voorzitter van de Ondernemers Vereniging van het Leiden Bio Science Park, windt er geen...
Lees meer
Onderwijs, bedrijven en overheid werken aan eco systeem op Leiden Bio Science Park
Hogeschool Leiden en mboRijnland werken al jaren samen op het gebied van laboratoriumonderwijs. Een zeer hecht samenwerkingsverband, benadrukt Otto Jelsma. Joeri van den Steenhoven spreekt zelfs van een bijzondere historie. Dat daar bedrijven en overheid aan worden toegevoegd in de vorm van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Bio Sciences zien beide heren als een...
Lees meer
Verslag van werksessies
Op 18 februari en 1 april 2021 vonden er online werksessies plaats. Lees hieronder het verslag van beide werksessies. Verslag werksessie 18 februariOp 18 februari kwamen docenten, onderwijsontwerpers en managers uit MBO en HBO laboratoriumonderwijs in een online werksessie bij elkaar. Vertegenwoordigers van het MLO van mbo Rijnland en de faculteit Science & Technology van...
Lees meer
Werksessies CIV Bio Sciences
Tijdens de hieronder genoemde online bijeenkomsten bespreken vertegenwoordigers van onderwijs (MBO en HBO), bedrijven op het LBSP en de overheid over de verschillende programmalijnen. Afvaardigingen kunnen per thema verschillen.  Geplande data  15 maart 15.00-17.00 uurOntwikkelingen van vraaggericht excellent onderwijs1 april 15.00-17.00 uurPraktijkgericht onderzoek ten behoeve van de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt.15 april 15.00-17.00 uurSamen werken...
Lees meer
mboRijnland verkent mogelijkheid tot CIV Bio Sciences met partners
Op 5 november gingen mboRijnland, Stichting Leiden Bio Science Park, Gemeente Leiden en Janssen Biologics op zoek naar nieuwe partners voor een duurzame samenwerking in de regio. De partijen vinden het van groot maatschappelijk belang dat overheid, onderzoekers, ondernemers en het onderwijs op structurele schaal samenwerken om de toekomst van Life Sciences & Health veilig...
Bekijk video
Laad meer…