Vacature Programma Manager CIV Bio Sciences

Het Centrum Innovatief Vakmanschap (CIV) Bio Sciences is op zoek naar een ondernemende en verbindende strateeg, iemand met ervaring met innovatietrajecten in het onderwijs en ben bekend met de Life Science & Health sector.

Voor de functie van:
Programma Manager Bio Sciences (0.8FTE)

Voor MBO College Techniek en ICT zijn wij per direct op zoek naar een ervaren programma manager. Heb je kennis van het werkveld, ervaring in het beroepsonderwijs en ervaring als programma manager? Dan is dit de functie waarin je deze kwaliteiten kunt combineren.

Ons College
MBO College Techniek en ICT volop in ontwikkeling. Het maakt deel uit van een wereld die werkt aan de slimste technologische oplossingen voor – grote en kleine – maatschappelijke vraagstukken. In die wereld komt het bedrijven, overheden en andere opleidingen tegen waarmee het college nauw samenwerkt.

mboRijnland werkt in het het nieuwe techniekonderwijs met zogenoemde smart lijnen, ofwel toepassingsgebieden voor smart education: Smart Building, Smart Energy. Smart Industry, Smart Mobility, Smart Logistics en Smart Health.

Middelbaar Laboratorium Onderwijs
Het Middelbaar Laboratorium Onderwijs (MLO) van mboRijnland maakt deel uit van het College Techniek en ICT, maar is gevestigd in de Hogeschool Leiden. Daar woont het in bij de faculteit Science & Technology wat leidt tot een organische samenwerking in onderwijs uitvoering en – ontwikkeling.  Studenten lopen stage, en werken na afstuderen, in verschillende sectoren waar bio medisch en/of chemisch fysisch onderzoek wordt verricht. Zo is ook het Leiden Bio Science Park (LBSP), waarop hogeschool en dus ook MLO gesitueerd zijn, een belangrijk beroepenveld.

CIV Bio Sciences
In november 2020 is de aftrap gegeven voor dit CIV dat als missie heeft om als samenwerkende partners – uit onderwijs, bedrijven en overheden–  de positie van analisten op het LBSP te versterken. Dit CIV wil zo een belangrijke rol spelen in het opstellen en bewaken van de Human Capital Agenda op het LBSP.

Tussen november 2020 – juli 2021 hebben twee kwartiermakers de weg bereid voor de start van een uitvoeringsorganisatie onder leiding van de programma manager. Met tot nu toe 15 partners uit onderwijs, bedrijven op het LBSP, lokale, regionale en provinciale overheden is een Plan van Aanpak opgesteld voor de komende vier jaar – de periode waarin de samenwerking verduurzaamd moet worden met hulp van een extra subsidie. Zie deze link voor meer informatie.

Opdracht
De programma manager heeft als op opdracht het bovengenoemde Plan van Aanpak uit te (doen) voeren. Dat betekent dat hij/zij :

  • Partijen samenbrengt op uitvoerend tot en met strategisch niveau;
  • Leidinggeeft aan de preactor die deel zal uitmaken van het CIV-team;
  • Leidinggeeft aan projectleiders van de verschillende programmalijnen die het PvA kent;
  • Verantwoording aflegt aan de CIV-stuurgroep die bestaat uit hoofdpartners van het CIV;
  • Verantwoording aflegt aan de werkgever mboRijnland;
  • Aankoerst op verduurzaming van de samenwerking binnen het CIV, ook na de subsidieperiode.

Profielschets
1.         Ondernemend karakter
Een ondernemende houding die noodzakelijk is om de verbinding te kunnen leggen met het werkveld en om de uitdagingen – horend bij een PPS – te kunnen overwinnen.

2.         Programmamanagementvaardigheden
Om de doelstellingen van het CIV te bereiken, is het feitelijk kunnen managen van een programma van groot belang. Hieronder vallen onder andere het coördineren en aansturen van projectleiders en -teams, het monitoren en bijsturen van de voortgang, de kwaliteit en impact van het CIV, de communicatie en promotie.

3.         Onderwijskennis en -ervaring
Omdat de primaire activiteiten te maken hebben met het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs is kennis en ervaring in het onderwijs van groot belang.

4.         Sterke netwerkcompetenties en bij voorkeur een relevant netwerk
Aangezien het CIV een regionaal centrum is en er contacten met het werkveld, overheden en onderwijs moeten worden gelegd, zijn een bestaand regionaal netwerk of ten minste sterke netwerkcompetenties onontbeerlijk. Met het kunnen verbinden van belangen valt of staat het CIV.

Wil je meer weten?
Neem voor meer informatie over de vacature contact op met Jan van Laake, lid directie College Techniek en ICT , per mail op jlaake@mborijnland.nl en per telefoon op 06-12722070.

Gerelateerd nieuws