Een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) is een publiek private samenwerking. In het CIV Bio Sciences bundelen onderwijs, bio sciences werkveld en overheid krachten om samen voldoende gemotiveerde en toekomstbestendige vakmensen op te leiden. Dat is nodig, want de bio sciences sector groeit en bloeit en is economisch en maatschappelijk van groot belang voor Nederland.


Onze samenwerking kent vier samenhangende lijnen

Co-creatie van
hybride en flexibel onderwijs

Samen met het werkveld ontwikkelen en uitvoeren van actueel en op-maat onderwijs, cursussen en opleidingen, inclusief het delen van faciliteiten en (gast)docenten. Zoeken naar oplossingen voor tekorten.

Onderzoek
in practoraat

Hier bouwen we aan een innovatie-cultuur in het mbo door praktijkgericht onderzoek. De practor Bio Sciences verbindt innovatie in het werkveld aan onderwijsinnovatie.

Versterken imago
bio sciences beroep en sector

Hier spannen de partners zich in om door gezamenlijke communicatieactiviteiten bewustwording, instroom en doorstroom op het Leiden Bio Science Park te versterken.

Ecosysteem
Leven Lang Ontwikkelen

Door samen op te trekken in een leergemeenschap werken de partners aan talentmanagement en een inspirerend LLO aanbod voor het binden en boeien van talent.

Agenda

26 juni
CIV Bio Sciences jaarevent 2
Time: 15:00 - 17:00 uur
Locatie: Partner LUMC

Werkbezoek ministerie van OCW aan CIV Bio Sciences, bekijk hier de aftermovie:

Aansluiting onderwijs op beroepenveld

Onderwijs en bedrijfsleven werken op het Leiden Bio Science Park al geruime tijd samen om studenten op te leiden tot de analist van de toekomst en medewerkers bij- en na te scholen. Dit komt samen in het CIV Bio Sciences.

Betrokkenen bij het CIV Bio Sciences

Werkveld
Hoogheemraadschap Rijnland
Naturalis Biodiversity Center
Stichting LBSP
Eurofins PROXY Laboratories
Janssen Biologics
BaseClear
Biotech Training Facility
Hal Allergy/Halix
LUMC
Talentmark
Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
BioPartner Center Leiden
Technolab Leiden
Mimetas
Randstad
Consortium Beroepsonderwijs
CellPoint
OVBSP
Bristol Meyers Squibb
Avery Dennison
Overheden
Regio Holland Rijnland
Gemeente Leiden
Provincie Zuid-Holland
Onderwijsinstellingen
mboRijnland
Hogeschool Leiden
Leidse Instrumentmakers School
Technolab Leiden
ROC Midden-Nederland
Techniek College Rotterdam
Ook geinteresseerd?