Een CIV (Centrum voor Innovatief Vakmanschap) is een publiek private samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en overheid. Nederland kent bijna 200 van dergelijke centra en er zijn Europees gesubsideerde – de Centres of Vocational Excellence – waar partners uit verschillende landen samen initiatieven ontplooien voor innovatie in hun branches


Aansluiting onderwijs op beroepenveld

Onderwijs en bedrijfsleven werken op het Leiden Bio Science Park al geruime tijd samen om studenten op te leiden tot de analist van de toekomst en medewerkers bij- en na te scholen. Dit komt samen in het CIV Bio Sciences.

Betrokkenen vertellen over het belang en de toegevoegde waarde van CIV Bio Sciences:

Smart
Mobility
Smart
Health
Smart
Building
Smart
Industry
Smart
Logistics
Smart
Energy

Betrokkenen bij het CIV Bio Sciences

Werkveld
Stichting LBSP
Janssen Biologics
BaseClear
Avery Dennison
Biotech Training Facility
Hal Allergy/Halix
LUMC
Batavia
Stichting Bio Partner Leiden
Technolab Leiden
Mimetas
Randstad
Consortium Beroepsonderwijs
OVBSP
Overheden
Regio Holland Rijnland
Gemeente Leiden
Provincie Zuid-Holland
Onderwijsinstellingen
mboRijnland
Hogeschool Leiden
Leidse Instrumentenmakers School
Technolab Leiden
Ook geinteresseerd?