Een CIV (Centrum voor Innovatief Vakmanschap) is een publiek private samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en overheid. Nederland kent bijna 200 van dergelijke centra en er zijn Europees gesubsideerde – de Centres of Vocational Excellence – waar partners uit verschillende landen samen initiatieven ontplooien voor innovatie in hun branches


Aansluiting onderwijs op beroepenveld

Onderwijs en bedrijfsleven werken op het Leiden Bio Science Park al geruime tijd samen om studenten op te leiden tot de analist van de toekomst en medewerkers bij- en na te scholen. Dit komt samen in het CIV Bio Sciences.

Werkbezoek ministerie van OCW aan CIV Bio Sciences, bekijk hier de aftermovie:

Smart
Mobility
Smart
Health
Smart
Building
Smart
Industry
Smart
Logistics
Smart
Energy

Betrokkenen bij het CIV Bio Sciences

Werkveld
Hoogheemraadschap Rijnland
Naturalis Biodiversity Center
Stichting LBSP
Eurofins PROXY Laboratories
Janssen Biologics
BaseClear
Biotech Training Facility
Hal Allergy/Halix
LUMC
Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
BioPartner Center Leiden
Technolab Leiden
Mimetas
Randstad
Consortium Beroepsonderwijs
CellPoint
OVBSP
Bristol Meyers Squibb
Avery Dennison
Overheden
Regio Holland Rijnland
Gemeente Leiden
Provincie Zuid-Holland
Onderwijsinstellingen
mboRijnland
Hogeschool Leiden
Leidse Instrumentmakers School
Technolab Leiden
ROC Midden-Nederland
Techniek College Rotterdam
Ook geinteresseerd?