Categorie: Nieuws

Ministerie van OCW bespreekt talentuitdagingen tijdens werkbezoek aan CIV Bio Sciences

Samen aan de slag voor voldoende gekwalificeerde vakmensen op het Leiden Bio Science Park. Leiden – Op woensdag 11 januari bracht Henrike Karreman, directeur Middelbaar Beroepsonderwijs van het ministerie van…

Artikel op Into Business: ‘Leiden Bio Science Park verwacht duizenden extra banen’

Geschreven door INTO business Leiden Onderwijs en bedrijfsleven werken op het Leiden Bio Science Park steeds meer samen om studenten op te leiden tot de bio sciences professional van de toekomst…

Human Capital Agenda LBSP: Zonder talent geen groei

De groei van het Leiden Bio Science Park (LBSP) zet onverminderd door, nog sterker zelfs dan de afgelopen jaren. Bedrijven en instellingen op het grootste innovatie district van Nederland op…

Persbericht: CIV Bio Sciences haalt subsidie binnen voor aanjagen mbo-onderwijs op Leiden Bio Science Park

Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) heeft de projectaanvraag van penvoerder mboRijnland gehonoreerd voor het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Bio Sciences (CIV Bio Sciences). Met de toegekende subsidie van €746.416 wordt de aansluiting…

Krachtenbundeling op weg naar ‘bekend en bemind’ mbo talent.

Het Leiden Bio Science Park (LBSP) maakt serieus werk van voldoende en goed opgeleid mbo talent. 30 Juni diende mboRijnland namens 26 partners de projectaanvraag ‘Centrum voor Innovatief Vakmanschap Bio…

CIV Bio Sciences op Talent for Life 2022 – 19 mei

Het gaat goed met de Life Sciences & Health-sector in Nederland. Zozeer dat we tekorten zien ontstaan aan talent. Voor een groeiend aantal bedrijven is het een uitdaging om voldoende…

Goed bezochte miniconferentie over Human Capital Agenda Leiden Bio Science Park

Samen op expeditie met CIV Bio Sciences: iedereen voelt de urgentie Het grootste Life Sciences & Health-cluster van Nederland. Een grote schaarste aan goed opgeleide arbeidskrachten in de farmaceutische en…

Sandra Migchielsen gestart als programmamanager

Per 1 maart is Sandra Migchielsen gestart als programmamanager van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Bio Sciences.  Aangesteld bij mboRijnland is zij er voor alle CIV partners! Een belangrijke opdracht die…

Uitnodiging miniconferentie Ecosysteem Leven Lang Ontwikkelen – 19 april

Recent sloten de partners van het CIV Bio Sciences met de Economic Board Zuid-Holland een driejarig akkoord met als doel het tot stand brengen van een ecosysteem, dat Leven Lang Ontwikkelen…

Het nieuwe ecosysteem: samenwerken aan duurzame innovatie

MBO krant, 11 oktober 2021, bijlage Consortium BeroepsonderwijsLaboratoriumtechniek is een complexe en snel veranderende wereld. Analisten worden meer procesmanagers. Kennis van big data, 21st century skills en multilevel samenwerking zijn…