“Samen anders kijken naar talent” biedt kansen!

Leven Lang Ontwikkelen-ontbijt met Randstad

Maandagochtend, 5 februari 2024. Ruim twintig CIV Bio Sciences partners en geïnteresseerden hebben zich verzameld bij PLNT voor de bijeenkomst ‘Samen anders kijken naar talent’. Onder het genot van een heerlijk vers ontbijt serveert CIV partner Randstad inspirerende en vernieuwende inzichten in het kader van Leven Lang Ontwikkelen in de life sciences.

Sandra Migchielsen, programmamanager CIV Bio Sciences, leidt de bijeenkomst kort in. Vanuit de ambitie een aantrekkelijk innovatiedistrict te zijn, wil men op het Leiden Bio Science Park meer en beter samenwerken en synergie realiseren op het gebied van ‘menselijk kapitaal’. De CIV partners nemen het voortouw door met elkaar (en anderen!) te onderzoeken hoe Leven Lang Ontwikkelen (LLO) hieraan kan bijdragen. Een van de terugkerende vragen daarbij is of er behoefte is aan (gezamenlijke) scholing of andere zaken.

Life Sciences arbeidsmarkt data-analyse
Deze keer neemt CIV partner Randstad de programmering van de LLO bijeenkomst op zich. Ruben de Graaf, directeur Randstad Inhouse Services, heet iedereen welkom. Er staan twee onderwerpen op het programma: Employer branding door Inge Postma, sales manager onderwijs en Opleiden door Natascha van der Laan, manager Randstad Vakopleidingen. Vandaag de dag maakt Randstad namelijk veel werk van de ontwikkeling en het opleiden van talenten. Randstad als louter Uitzendbureau, wie kent de tune niet, is niet meer. Inge presenteert een uitgebreide analyse van de huidige arbeidsmarkt. Momenteel ondervindt ruim 40% van alle ondernemers belemmeringen door een tekort aan arbeidskrachten. De oorzaken klinken bekend in de oren: vergrijzing (vervangingsvraag) en minder beschikbare jonge instroom.

Ook in de life sciences is de markt krap tot zeer krap. Dan wordt het belangrijk als werkgever aantrekkelijk te zijn, talent te binden en boeien en het totale arbeidspotentieel te benutten! Randstad is in de (vacature)cijfers gedoken rond vraag en schaarste in de ‘life sciences sector’. In 2023 had Leiden, na Rotterdam en Amsterdam, landelijk de meeste vacatures. Alle drie zoeken vooral naar mbo geschoolden (51%-78%). De meest voorkomende functies zijn chemisch analist, procesoperator chemie, chemisch laborant, microbiologisch analist en laboratorium medewerker. Bedrijven hebben een divers scala aan vacatures open staan, al worden in de sector ook wel heel veel verschillende functienamen gebruikt.

Samen anders kijken naar talent
Geen ervaring? Geen probleem. Natascha van der Laan, manager Randstad Vakopleidingen, presenteert hoe Randstad breed of anders kijkt naar talent, uitgaande van intrinsieke motivatie en groei- en ontwikkelkansen. Hierbij worden kansrijke sectoren in de regionale arbeidsmarkt meegenomen. De krappe tot extreem krappe arbeidsmarkt in Leiden voor de verschillende functies in de life sciences sector, vraagt om modern werkgeverschap. Natascha vertelt over een maatwerkoplossing waarbij drie Friese metaalbedrijven succesvol krachten bundelden rond werving en opleiding. Door breder naar talent te kijken dan de functienaam, het vakgebied en diploma’s (vanuit kwaliteiten, motivatie en potentie; skills based recruitment) vergrootten de bedrijven hun mogelijkheden vacatures in te vullen en ontwikkelden zij, met een mbo opleider, loyale vakmensen.

Aan welke skills is behoefte op het Leiden Bio Science Park? Ligt het niet voor de hand dat ook hier bedrijven samen investeren in hun branche en de handen ineen slaan rondom werving en opleiding? Zou een ‘centraal talent/werk/ontwikkel loket’ dat de instroom, doorstroom en uitstroom van talent op het LBSP regelt een uitkomst zijn? We sluiten het ontbijt af met een korte gedachteoefening: ‘hoe zou zo’n centraal talentloket eruit kunnen zien?’. De verzamelde input gaan we met de CIV partners, waaronder bedrijven, opleiders en talentmakelaars, verder uitwerken.

Het CIV deelproject ‘Ecosysteem LLO’ is onderdeel van de brede Human Capital Agenda LBSP en ontvangt een bijdrage uit het Human Capital Akkoord Zuid-Holland.

Gerelateerd nieuws