RIF subsidie aanvraag ingediend

Op 29 juni is de subsidie aanvraag ten behoeve van de organisatie van het CIV Bio Sciences verzonden aan het Regionaal Investering Fonds. Zestien partners ondertekenden de aanvraag en committeerden zich daarmee aan het Plan van Aanpak van het CIV. In de laatste weken hebben Mimetas, Randstad en Consortium Beroepsonderwijs zich nog bij de partners gevoegd.

Het Plan van Aanpak bevat activiteiten binnen de drie programmalijnen voor de komende vier jaar. Al met al is er een breed draagvlak gebleken voor dit CIV, wat de toekomst daarvan alleen maar kan versterken

Hiermee is een einde gekomen aan het kwartiermakerschap van Els de Waard en Ria van Oosterhout. De laatste is na de zomer nog enige tijd beschikbaar voor de overdracht aan een programma manager waarvoor de werving eind juni is gestart. Daarmee loopt penvoerder mboRijnland vooruit op de toekenning van de RIF subsidie in het vertrouwen dat die er na de zomer komt. 

Tot het aantreden van de programma manager is zijn Ria en Jan van Laake, directielid van het College Techniek en ICT van mboRijnland, eerste contactpersoon voor het CIV. Jan is te bereiken via jlaake@mborijnland.nl en onder telefoonnummer 06-12722070.

Gerelateerd nieuws