Rianne Veldt-Meijer aangesteld als practor Bio Sciences

1 mei 2023 is Rianne Veldt-Meijer, docent chemie/biochemie bij het Middelbaar Laboratoriumonderwijs, gestart als practor Bio Sciences. Rianne zal als onderdeel van mboRijnland, onder de koepel van het CIV Bio Sciences, het practoraat Bio Sciences gaan opzetten. Het practoraat richt zich op het onderzoeken van innovaties in de bio sciences in combinatie met ontwikkelingen en behoeften van de arbeidsmarkt en daarbij passend mbo onderwijs. Met als doel een kwalitatieve meerwaarde te laten ontstaan voor het werkveld (de beroepspraktijk), voor studenten (beroepsbekwaam en toekomstig beroepsperspectief) en docenten (professionalisering).

In november 2022 kreeg het CIV Bio Sciences een RIF mbo projectsubsidie toegekend. Het CIV Bio Sciences bestaat uit vier programmalijnen: 1. Co-creatie hybride en flexibel onderwijs, 2. Onderzoek in practoraat, 3. Versterken imago beroep en sector en 4. Ecosysteem Leven Lang Ontwikkelen. Het practoraat is bedoeld om, mede aan de hand van de projectactiviteiten en doelen, een lerende innovatiecultuur in het Middelbaar Laboratoriumonderwijs op te bouwen. Het onderzoek in het practoraat Bio Sciences heeft kortom een sterke wisselwerking met de overige programmalijnen, opdat relevante bevindingen uit het netwerk hun weg vinden naar het practoraat en vice versa. Voor onderzoek naar werkveldontwikkelingen zal er nauw samengewerkt worden met ROC’s van Utrecht en Rotterdam, met lectoraten van Hogeschool Leiden, het Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB) en de overige CIV partners. Bij het onderzoek naar onderwijsinnovatie wordt gebouwd op bestaande practoraten, zoals die van mboRijnland. Het practoraat vormt aldus een schakel tussen innovatie van de beroepspraktijk en vernieuwing van het onderwijs.

Rianne Veldt-Meijer is opgeleid in Life Science and Technology aan de Universiteit van Leiden en TU Delft en zit momenteel in de afrondende fase van haar promotieonderzoek bij de onderzoeksgroep Medische Biochemie van het Leiden Institute of Chemistry (LIC). Zij is sinds begin 2021 docent chemie/biochemie bij mboRijnland. Binnen deze aanstelling gaat ze twee dagen per week aan de slag als practor Bio Sciences.

Gerelateerd nieuws