Naar één loket voor Leven Lang Ontwikkelen op het Leiden Bio Science Park

Maandagmiddag, 13 mei, werden we op de Hogeschool Leiden ontvangen voor een CIV Bio Sciences Leven Lang Ontwikkelen netwerkbijeenkomst met als intrigerend onderwerp: Eat your frog! & Wat is jouw route naar professional training op het Leiden Bio Science Park? De circa twintig deelnemers vormden een bonte mix van bedrijfsleven, onderwijsinstelling en ondersteunende/publieke organisaties. We doen hier uitgebreid verslag mede omdat we vier Communicatie studenten van de Hogeschool Leiden gevraagd hebben met de opbrengst van deze bijeenkomst aan de slag te gaan.

Om een aantrekkelijke werkplek te zijn, moet er op het Leiden Bio Science Park (LBSP) meer en beter worden samengewerkt op het gebied van ‘talent’. In het CIV Bio Sciences zijn we sinds 2022 samen met onze partners op expeditie rond deze hypothese. In de Leven Lang Ontwikkelen (LLO) Learning community onderzoeken we de specifieke behoeften aan en mogelijkheden van LLO om talent aan te trekken, ontwikkelen en behouden. In de sessie van 13 mei ging het LLO-projectteam in gesprek met de deelnemers over een potentieel LLO-loket en ‘professional training’ (of bij- en nascholing) op het LBSP.

Welk beeld heb jij bij een Leven Lang Ontwikkelen Loket?

Ter introductie van het onderwerp presenteerde Sandra Migchielsen, programmamanager van CIV Bio Sciences, nog eens een keer de definitie van LLO. Je kunt LLO vanuit meerdere perspectieven bekijken: vanuit een persoonlijk, individueel perspectief bijvoorbeeld, maar ook vanuit een arbeidsmarktperspectief. De definitie voor LLO die Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen hanteert is “Gedurende het leven (pro)actief ontplooien van kwaliteiten op basis van motieven en mogelijkheden, voor een duurzame bijdrage aan de samenleving, eigen werkomgeving, gezondheid en geluk, voor nu en de toekomst.” Voor het LBSP, dat momenteel een grote groei doormaakt, is talent een kritische succes factor, die helaas niet ruim beschikbaar is. Het lijkt daarom nuttig het LLO-aanbod relevant voor het LBSP te clusteren en etaleren om zo talent te helpen binden en boeien.

Hoe zou zo’n ‘LLO-loket’ eruit moeten zien? Deze en nog enkele vragen stelden Maria Plug, Manager van Centrum Bioscience en Diagnostiek (CBD) van Hogeschool Leiden en Judith van der Zwan, Senior Business Development Director van Biotech Training Facility. Via de Mentimeter verschenen de antwoorden op het scherm:

 • Een LLO-loket (portal, etalage?) bundelt cursusaanbod ter ontwikkeling van werknemers op het LBSP
 • Het is verbindend, centraal, up-to-date en overzichtelijk
 • Het is digitaal én fysiek bemenst met scholingsaanbod van opleidingen én van bedrijven. Groot en klein bedrijf kunnen elkaar wellicht helpen?
 • Het is voor bestaande werknemers én voor zij-instromers en herintreders én voor werkgevers.
 • Je kunt er ook terecht met vragen.
 • Qua informatie moet er relevante informatie over relevante (bio sciences specifieke?) scholing te vinden én te vergelijken zijn, zoals organisatie, voor wie, prijs, duur, cursusdata en instroomeisen.
 • Het loket biedt ruimte aan loopbaanpaden, (snuffel-, praktijk-)stageplekken, succesverhalen en subsidiemogelijkheden.

Gevraagd naar een herkenbare naam kwamen de suggesties, zoals LBSP learning lab, training portal, bio science life long learning, lloket, careerhub, werken op het park, learn more, leuk werk, en never too old to learn lab.

Hoe zoek jij naar mogelijke scholing en training?

De tweede Mentimeter-sessie betrof het huidige aanbod van na- en bijscholing. Niet iedereen is zich bewust van het huidige LLO aanbod op het LBSP. Momenteel heeft de Stichting LBSP op haar website één pagina gewijd aan ‘Professional training’ met daarop zeven aanbieders met (zeven) links. Gevraagd naar de verantwoordelijke voor scholing van personeel, geven de meeste aan hier zelf verantwoordelijk voor te zijn, eventueel samen met het afdelingshoofd en de afdeling HRM. De helft geeft aan dat er in hun organisatie met preferred suppliers wordt gewerkt, een vaste groep externe aanbieders van scholing. Iets meer dan de helft geeft aan dat de organisatie (tevens) een in-house scholingsprogramma voor werknemers heeft. Interessant was het antwoord op de vraag hoe men typisch zoekt naar scholing. Hier gaf het overgrote deel aan dit mondeling via eigen contacten en collega’s te doen, naast het internet/ Google en eigen portals en nieuwsbrieven.

Welke scholingsbehoefte heeft of ziet men vaak? Het antwoord (in algemene termen): vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling, (didactische) vaardigheden en ‘praktische oefeningen’.

Gevraagd naar persoonlijke interesse in trainingen in soft skills hebben we een brede interesse, met als top 3: Persoonlijke effectiviteit, Leiderschap en Projectmatig werken. Dit is het bruggetje naar het tweede programmaonderdeel: Eat your frog!

Aapjes en kikkers en Timemanagement

In onze LLO-netwerkbijeenkomsten vragen we de aanwezigen standaard naar hun na- en bijscholingsbehoeften. Een terugkerend antwoord is de behoefte aan soft skills. Ook op dit vlak is er volop aanbod op het LBSP. Gise Straatsma, Trainer persoonlijke ontwikkeling en leiderschap bij Hogeschool Leiden heeft speciaal voor ons een Timemanagement workshop samengesteld. Immers, bij een paar handige tools & tricks uit haar cursus Timemanagement op het lab is iedereen gebaat. Toch?

We beginnen met een actief intermezzo: hoe zit het eigenlijk met mijn na- en bijscholing, en hoe zit het met mijn werkdruk op een schaal van een stuk touw van 10 meter? Omdat de redenen voor problemen met timemanagement per persoon kunnen verschillen (denk aan uitstelgedrag, niet kunnen plannen, of te precies willen zijn), zal Gise ons verschillende praktische tools aanbieden. Telkens kijken we naar onze persoonlijke situatie of/en ‘buzzen’ kort in paren over het ‘probleem’ en de ‘oplossing’.

Een greep uit de toolkit:

 • Souci de soi van Foucault ofwel Draag eerst zorg voor jezelf en dan voor een ander
 • Houdt balans: Je goed voelen vraagt om balans tussen Structuur en regelmaat, Rust en ontspanning en Plezier en afleiding
 • Vergroot je grip op afleidingen en onderbrekingen door verslavende social media  meldingen uit te zetten
 • Hanteer de 2 minuten regel: een mail die langer dan 2 minuten tijd vraagt gaat op een actielijst of planning
 • Eat your frog of Begin met de kikker: voorkom uitstelgedrag door moeilijke, frustrerende of vervelende taken (kikkers) als eerste te doen vóór de taken die je liever doet, zodat je ervan af bent.

Als laatste gereedschap, laat Gise ons nadenken over de aapjes op onze schouder. Zijn er taken of verantwoordelijkheden die bij jou liggen en daar eigenlijk niet horen? Gouden tip: ga het gesprek aan en maak het (jouw behoefte, vraag, wens, verwachting, probleem) bespreekbaar!

Met deze gouden tip waren we mooi op tijd klaar voor de borrel, die vervolgens nog heel lang doorging. 

Waarom deze bijeenkomsten? Vanuit de ambitie een aantrekkelijk innovatiedistrict te zijn willen we op het Leiden Bio Science Park meer en beter samenwerken en synergie realiseren op het gebied van ‘human capital’. De CIV Bio Sciences partners nemen het voortouw door met en van elkaar (en anderen!) te leren hoe Leven Lang Ontwikkelen (LLO) voor bio sciences professionals kan worden ingezet. Ook kijken we naar de behoefte aan opleiding en training. De gastpartner bepaalt het programma van deze bijeenkomst. Zo gaan bedrijfsleven, onderwijs en overheid gezamenlijk op expeditie naar dit grotendeels onontgonnen gebied. Het CIV-project ‘Ecosysteem LLO’ is onderdeel van de bredere Human Capital Agenda LBSP en ontvangt een bijdrage van het Human Capital Akkoord Zuid-Holland. De focus van het CIV ligt op vaktalent en -training.

Gerelateerd nieuws