Krachtenbundeling op weg naar ‘bekend en bemind’ mbo talent.

Het Leiden Bio Science Park (LBSP) maakt serieus werk van voldoende en goed opgeleid mbo talent. 30 Juni diende mboRijnland namens 26 partners de projectaanvraag ‘Centrum voor Innovatief Vakmanschap Bio Sciences’ in bij het Regionaal Investeringsfonds mbo. De samenwerking zal ervoor zorgen dat onderwijs, specifiek het technisch middelbaar beroepsonderwijs, en werkveld op het LBSP goed op elkaar (blijven) aansluiten.

Mbo-opgeleiden zijn een minderheid in de kennisintensieve bio medische industrie. Door de huidige groei van productieactiviteiten neemt de komende jaren, volgens prognoses, het percentage mbo’ers,  analisten en procesoperators, toe van dertig naar bijna 50 procent van het personeelsbestand. De instroom in het mbo daalt echter. Ook gaan de ontwikkelingen in de sector hard, en is het up to date houden van het onderwijs een punt van aandacht.

Wil het LBSP zich door ontwikkelen tot internationaal aantrekkelijk innovatiedistrict waar vraag en aanbod in balans is, dan is er werk aan de winkel. In het project pakken de partners de uitdagingen op met activiteiten in drie programmalijnen: 

  1. ‘Flexibel en hybride onderwijs’ moet een antwoord geven op de kwalitatieve en kwantitatieve mismatches. Denk hierbij aan de ontwikkeling van leer-werk trajecten en op maat modules, gastlessen en praktijkopdrachten bij partners.
  2. In ‘Onderzoek in practoraat’ gaat een practor met het werkveld, docenten én studenten praktijkgericht onderzoek opzetten en aldus een innovatiecultuur opbouwen binnen mboRijnland.
  3. In ‘Versterken positief imago beroep en sector’ zullen de partners zich creatief inspannen om de dalende instroom tegen te gaan, doorstroom naar het LBSP te versterken en de bekendheid met het mbo en de sector te vergroten. 

Het hoge aantal van 26 partners illustreert de steun voor de doelen van het CIV Bio Sciences. In oktober 2022 wordt bekend of het vierjarig project van start kan. 

Wie doen er mee? Vanuit het werkveld: Janssen Biologics, Bristol Myers Squibb, Avery Dennison, BaseClear, CellPoint, Eurofins, Mimetas, HAL Allergy/ Halix, LUMC, Naturalis Biodiversity Center, hoogheemraadschap van Rijnland. Onderwijspartijen: Hogeschool Leiden, Leidse Instrumentmakers School, ROC Midden Nederland en Techniek College Rotterdam, Consortium beroepsonderwijs, TechnoLab, Biotech Training Facility. En ondersteunende partijen: Stichting LBSP, Ondernemersvereniging Bio Science Park, BioPartner, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en Randstad. Overheden: Regio Holland Rijnland en Gemeente Leiden.

Gerelateerd nieuws