‘Houd als mbo je maatschappelijke taak in het oog’

Zeven jaar geleden werd zij opleidingsmanager van het Middelbaar Laboratoriumonderwijs (MLO), toen nog onderdeel van ROC Leiden. Nu neemt Els de Waard op donderdag 1 juli afscheid van mboRijnland. Het laatste jaar heeft zij veel tijd geïnvesteerd in de vorming van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Bio Sciences. Hoe kijkt Els terug op haar zeven MLO-jaren? Hoe doet de net afgestudeerde Amber Kist dat? Een verhaal over een bijzondere opleiding in een snel veranderend beroepenveld vanuit tweeërlei perspectief. En over het CIV dat bruggen slaat tussen onderwijs en werkveld.

Els de Waard

Els: “De opleiding MLO woont op het Leiden Bio Science Park in bij de faculteit Science & Technology van de Hogeschool Leiden. Onze studenten volgen een opleiding op mbo-niveau, maar komen bijna nooit in een mbo-omgeving.” Voor Amber Kist is de samenwerking tussen hbo en mbo heel normaal. “Het was voor mij niet vreemd als een hbo-docent een les verzorgde.”

Human capital
Ondanks de samenwerking met het hbo is de continuïteit van het MLO voor Els de Waard reden tot zorg geweest. “Er verandert zoveel in de analistenwereld. Automatisering. Robotisering. Big data. Die snelle veranderingen kun je als opleiding alleen niet bijbenen. Maar als die vernieuwingen te weinig in ons onderwijs landen, kunnen we het bedrijfsleven geen aantrekkelijke afgestudeerden meer leveren. Dus moeten we samen optrekken met het bedrijfsleven om niet continu achter de feiten aan te lopen. Daarom heb ik het voorstel geschreven voor het CIV Bio Sciences.”

Op het Bio Science Park zijn veel farmaceutische bedrijven gevestigd. Els: “Die zitten in een sterk concurrerende markt. Ze zijn allemaal op zoek naar de beste mbo’er en de beste hbo’er. Pas het laatste jaar is er animo ontstaan voor een hechtere samenwerking met het MLO. Dankzij de komst van Ida Haisma als directeur van het Bio Science Park die een stevige human capital-agenda introduceerde. Maar ook dankzij corona. Door de pandemie zal de behoefte aan analisten groeien. Misschien heb ik mijn CIV-voorstel op het goede moment geschreven.”

Samenwerking
Een CIV organiseert de samenwerking tussen bedrijven, opleidingen en overheid. Nadat haar voorstel positief was ontvangen, kon Els de Waard samen met Ria van Oosterhout de rol van kwartiermaker op zich nemen. “Inmiddels nemen zestien partners deel in het CIV.  Dat zijn behalve het MLO en de Hogeschool Leiden veel bedrijven op het Bio Science Park, waaronder vaccinleverancier Janssen, maar ook lokale, regionale en provinciale overheden. Mijn opvolger gaat als programmamanager leidinggeven aan de uitvoeringsorganisatie. De komende jaren wil het CIV de samenwerking verduurzamen. We hebben een subsidie aangevraagd bij het Regionaal Investeringsfonds dat in Nederland de meer dan honderd CIV’s mee bekostigt.”

Amber heeft een baan gekregen als analist bij de afdeling Klinische Genetica van het LUMC. Wat zij van de geïntensiveerde samenwerking op het Bio Science Park heeft meegekregen, is dat je nu makkelijker een stageplek vindt. “Het bedrijf Janssen bijvoorbeeld organiseerde een meet & greet-dag voor studenten. Een aantal studenten kon na die kennismaking daar stage gaan lopen.”

Een parel van een opleiding
Amber: “Ik vind het belangrijk dat dit CIV de partners blijft stimuleert om studenten perspectief te bieden op een leerzame stageplek. Omdat er zoveel verandert in de bedrijven, zullen de praktijklessen vanwege de samenwerking in het CIV ook anders worden. Het zou mooi zijn wanneer je als student straks een dag mee mag lopen in een echt lab, om te zien hoe het daar in z’n werk gaat.”

Het MLO wordt gezien als een van de pareltjes binnen mboRijnland, met een hoge score in de MBO Keuzegids. Amber kan zich wel vinden in die typering. “Ik heb zoveel geleerd op school. Je komt in een wereld terecht waarvan je op de middelbare school geen weet hebt.” Voor Els de Waard was het geweldig om aan een parelopleiding leiding te mogen geven. “In mijn rol heb ik veel inspiratie opgedaan bij de Europese organisatie van het mbo, EFVET. Een tip aan mijn opvolger: sluit je daarbij aan.” Zij wil ook iets aan mboRijnland meegeven: “We leiden op voor het beroepenveld in een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven. Maar we zijn geen bedrijfsopleiding. Als mbo moet je heel nadrukkelijk je maatschappelijke taak blijven zien. Houd vooral zaken als gelijke kansen voor iedereen en de menselijke maat in het oog.”

Arie Verhoef

Gerelateerd nieuws