Het nieuwe ecosysteem: samenwerken aan duurzame innovatie

MBO krant, 11 oktober 2021, bijlage Consortium Beroepsonderwijs
Laboratoriumtechniek is een complexe en snel veranderende wereld. Analisten worden meer procesmanagers. Kennis van big data, 21st century skills en multilevel samenwerking zijn belangrijke uitdagingen voor de huidige en de toekomstige analist. Dit vraagt om duurzame onderwijsinnovatie in samenwerking met het werkveld. Daarom is op initiatief van mboRijnland het CIV Bio Sciences ontstaan. Een gesprek over het belang van deze CIV, de subsidieaanvraag bij het Regionaal Investeringsfonds (RIF) en de samenwerking met het Consortium Beroepsonderwijs.

Drievoudig
Voor het CIV Bio Sciences werd regionaal een coalitie gevormd van bedrijven, overheid en onderwijs met als speerpunten de topsector life sciences versterken, een innovatiedistrict worden, de betekenis voor studenten verhogen en oplossingen voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO) bedenken. “Door de snelheid van ontwikkelingen is de opgave drievoudig geworden: in co-creatie hybride onderwijs verzorgen, een praktijkgericht onderzoek naar de toekomst van het analistenberoep en het verduurzamen van het ecosysteem, waarin alle partijen samenwerken”, zegt directeur Jan Laake van mboRijnland.

“De RIF-aanvraag vormt een vliegwiel voor het CIV Bio Sciences”, zegt kwartiermaker Ria van Oosterhout. “We zien het niet als een subsidieproject, maar als een samenwerkingsproject dat we continueren ook als er na 4 jaar geen subsidie meer is. We ontwikkelen een duurzaam ecosysteem, waarbij de scheidslijnen vervagen en studenten en professionals zich kunnen blijven ontwikkelen.” MboRijnland deed afgelopen jaren al ervaring op met het werken in de CIV’s Welzijn en Zorg en Smart Technology. “Beide dragen daadwerkelijk bij tot innovaties van opleiding en beroep. Dit gaat gepaard met veel enthousiasme bij docenten, studenten en bij het samenwerkend werkveld.”

Consortium Beroepsonderwijs is op initiatief van teamleider Dennis Hoogervorst en docent Nanne Kamerbeek van mboRijnland betrokken bij de onderwijsontwikkeling binnen het CIV. “Omdat het netwerk van het Consortium en de projectwijzers (leermaterialen) de basis vormen voor een inhoud, die toekomstgericht is, juist doordat het hybride en modulair opgezet is”, aldus Jan Laake. Door deze opzet is innovatie makkelijk, duurzaam en flexibel te implementeren. Ria Oosterhout: “Mijn hart maakte een sprongetje om hen erbij te betrekken door onze eerdere ervaringen alsmede de expertise van de docenten binnen het ontwikkelteam Laboratoriumtechniek van het Consortium. Dit maakt dat we binnen het CIV Bio Sciences samen veel sterker kunnen ontwikkelen.“

Beweging in gang zetten
Ontwikkelteamleider Chantal Jansen van het Consortium Beroepsonderwijs knikt instemmend. “Je ziet dat de visie van mboRijnland met die van ons overeenkomt. Modulair onderwijs en gepersonaliseerd leren binnen de beroepscontext ontwikkelen, de expertise vanuit de scholen inzetten, in verbinding met de vraag vanuit het werkveld en de uitkomsten met elkaar delen. In het hele land is de roep om co-creatie in samenwerking met het werkveld groot en zeker bij laboratoriumtechniek. We kunnen samen deze beweging in gang zetten. Dat is onze meerwaarde”. Dennis Hoogervorst en Nanne Kamerbeek reageren hierop. Dennis Hoogervorst: “Het contact met het werkveld in de labsector voor onze studenten vergroten is heel belangrijk voor ons, want we faciliteren dat grote brede werkveld. Dit werkveld direct in contact met het onderwijs brengen binnen onze CIV zorgt dat we innovaties en behoeften van bedrijven kunnen vertalen naar de praktijk in ons hybride onderwijs. De werkwijze van het Consortium, het modulaire onderwijs en flexibel inzetten van materialen helpen hierbij enorm.” “En als we de opbrengst delen met alle scholen gaat de impact en het succes voor iedereen groter worden”, aldus Nanne Kamerbeek. Succes is er al, gezien het aansluiten van 16 bedrijven, de Hogeschool Leiden en de overheid om samen te werken binnen het CIV Bio Sciences.

Gerelateerd nieuws