Eerste Jaarevent CIV Bio Sciences zet partners aan het… samen werken

Het eerste jaarevent van het CIV Bio Sciences op 26 juni markeerde tegelijk een feestelijk moment: ‘de start’ van het RIF mbo project, dat in oktober 2022 werd toegekend. In het CIV Bio Sciences zijn werkveld, onderwijs en overheid de samenwerking aangegaan. Alleen samen kunnen we voldoende, up-to-date en gemotiveerde vakmensen opleiden in de snel veranderende wereld van de bio sciences. Een goede reden om dit jaarevent – onderdeel van de Life Sciences & Health week – aandacht te geven aan het thema ’Samenwerken, hoe dan?’

Jan van Laake, directeur van het mbo College Techniek & ICT van mboRijnland, verwelkomde de aanwezigen en herhaalde nog eens het waarom van de samenwerking in het CIV Bio Sciences. Hierna gaf CIV programmamanager Sandra Migchielsen een update van het hoe en het wat van het CIV.

Er is de afgelopen maanden, volgens plan, veel werk verricht. Op alle CIV programmalijnen komt een projectteam met regelmaat bijeen, zijn plannen van aanpak geformuleerd en eerste activiteiten in uitvoering. Rianne Veldt-Meijer is per 1 mei aangesteld als practor Bio Sciences. Zij zal aan de hand van praktijkonderzoek de activiteiten in het CIV objectiveren en versterken. Ook de CIV basisorganisatie is ingericht: de communicatie wordt opgepakt met Stichting Leiden Bio Science Park en de financiële administratie met mboRijnland. Op het volgende jaarevent zijn we ongetwijfeld zo ver dat we een aantal CIV projecten kunnen presenteren. Voor dit jaar hebben we, ter illustratie en inspiratie, posters opgehangen van enkele samenwerkingen: de Good Manufacturing Practice workshop voor tweedejaars MLO leerlingen door Jansen Biologics en Biotech Training Facility, en het werkbezoek van de directeur mbo van het ministerie OCW in januari 2023.

Als gastspreker was Prof dr. Nico van Meeteren, Algemeen directeur en secretaris generaal van de topsector Life Sciences & Health (Health-Holland), uitgenodigd. Hij hield een warm pleidooi voor het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid: publiek en privaat hebben elkaar nodig en dragen samen bij aan maatschappij en economie in Gezondheid en Zorg. Hiervoor is behoefte niet zozeer aan toekomstbestendig, maar aan toekomstbeHendig talent, dat kan meebewegen met de vele ontwikkelingen om ons heen. Hij riep tenslotte op tot het publiek-privaat inzetten op innovatie in gezondheid (op kunnen meedoen en ertoe doen) boven het inzetten op zorg. Om een en ander in goede banen te leiden is het tijd voor landelijke, privaat-publiek ingestoken, samenwerking van de science parken.

Na een uur consumeren was het tijd voor actie onder de raadselachtige noemer ‘Samenwerken is op elkaar kunnen bouwen’.  De aanwezigen, verspreid over acht tafels van vijf personen, werd gevraagd zich te verdiepen in de eigen relatie tot het CIV Bio Sciences. Dit onder leiding van Sander Kuin, activatiemanager bij PLNT, en met gebruik van een bonte set aan lego steentjes. Na de warming-up ging ieder ‘zijn uitdaging rond de CIV samenwerking bouwen’ en aan elkaar toelichten.  Vervolgens mocht de buurman/buurvrouw de vers gebouwde uitdaging (ludiek) oplossen door het bouwsel te verbouwen. Ook hier weer werden de gebouwde oplossingen aan elkaar uitgelegd met hulp van drie ‘Lego Serious Play’ masters. Een beeld zegt hier meer dan duizend woorden: de bouwsels waren indrukwekkend. En minstens zo indrukwekkend waren de verhalen, de uitdagingen en de oplossingen. Zoals een vliegtuig dat de uitdaging ‘de tijd vliegt’ neerzet, en vervolgens een gepimpt vliegtuigje dat als oplossing een ‘droomvlucht’ voorstelt…

Nu zouden we willen dat we de (potentiële) uitdagingen van het samenwerken in het CIV Bio Sciences ook binnen 3 minuten konden oplossen, echter het bespreekbaar maken van eventuele spanningen is een belangrijke voorwaarde voor samenwerking en succes. Daarnaast werd nog eens benadrukt dat plezier in de samenwerking ook niet mag ontbreken! Met deze realisaties waren we waar we wezen wilden en was het tijd voor de borrel. Een zeer geslaagd jaarevent met een mooie boodschap.

Gerelateerd nieuws