Eerste CIV klankbordgroep zet het bio sciences imago op de agenda – een verslag 

Dinsdag 11 april kwamen de CIV Bio Sciences partners bijeen tijdens de eerste van twee jaarlijkse klankbordgroep bijeenkomsten. Bedoeld om de partijen te betrekken, voortgang te bespreken en plannen te maken. Met een kleine dertig personen, was tweederde van de partners vertegenwoordigd. Een goede start. 

We zijn te gast in het indrukwekkende Naturalis. Elza Duijm, zelf ooit mbo-student en nu Head of Laboratories, heet ons welkom. Partner Naturalis werkt met tal van partners samen aan educatie en onderzoek rond biodiversiteit. Nu nog vooral met hbo en wo studenten, zou Elza graag meer aansluiten op de groene sector van het mbo/MLO. 

Sandra Migchielsen, CIV programmamanager, presenteert vervolgens context en doel van de bijeenkomst: het gezamenlijk invullen van CIV Programmalijn ‘Versterken imago bio sciences beroep en sector’. In deze lijn richten we ons op twee doelgroepen: voortgezet onderwijs leerlingen en MLO-gediplomeerden/ bio sciences professionals. Immers, we willen de instroom naar het bio sciences vakonderwijs aanjagen en ook de aantrekkelijkheid van het LBSP promoten. De weg om tot een plan van aanpak te komen is drieledig: 1. Wat doen we al (goed) aan promotie?, 2. Waar kunnen we krachten bundelen en meer impact maken?, en 3. Wat zouden we nog beter of extra kunnen doen? 

Om de eerste vraag te beantwoorden zijn de partners vooraf gevraagd een enquête in te vullen met de huidige promotieactiviteiten. Een analyse van de antwoorden laat veel mogelijkheden voor krachtenbundeling zien. Dit is ‘low hanging fruit’, een oplossing die neerkomt op het goed onderling communiceren van wat wanneer gebeurt, waar mogelijk af te spreken om samen op te treden plus een gezamenlijk verhaal (en materiaal) ontwikkelen richting de doelgroepen. 

Voor de tweede en derde vraag was er een tjokvol programma opgesteld ter inspiratie en verdieping. Marloes Dijkhuizen van Janssen Biologics presenteerde haar ervaring met het inspireren van jongeren voor de bio sciences bij de IMC Weekendschool. Dit bleek niet alleen voor de jongeren en voor Janssen’s duurzaamheidsdoelen een waardevolle exercitie, ook Marloes zelf gaf het veel voldoening. Het enthousiasme van jongeren is groot wanneer zij zelf kunnen ontdekken en ervaren.  

Deze zelfde boodschap geeft ook Jeroen Sijbers, directeur van C3, het Centrum voor Jongerencommunicatie Chemie (Life Sciences en Procestechniek) aan de hand van voorbeelden zoals exactjewatjezoekt.nl en het Bèta Tournament (waar zijn de Skills Heroes Lab?). Hoewel geen ‘magic bullet’, is de les helder. Wil je jongeren bereiken en instroom vergroten help ze dan ontdekken, ervaren en kiezen. Er volgt een levendige discussie. Waar komen jongeren in contact met lab techniek (niet via het vmbo curriculum, maar Sisters in science en tiktok)? Hoe komen ze tot een studiekeuze (via het internet en ouders) en waarom kiezen ze eigenlijk voor het MLO of bètatechniek (baangarantie? tijd om het ze zelf te vragen!)? Op het LBSP organiseren BioPartner en Biotech Traning Facility al leuke events voor families en kinderen. TechnoLab organiseert heel veel, waaronder de Talent & Toekomst weken waarin vo leerlingen kunnen proeven van de sector (SLO thema’s) en het vervolgonderwijs van hun keuze. 

Na de koffie, legt Julian Stevense, founder van Brandgurus, aan de hand van praktijkvoorbeelden uit hoe we typisch op basis van emotie en perceptie keuzes maken. Waarmee associeer jij Volvo, Harley Davidson, Apple of Brainport? Wat we deze middag vooral deden was in activiteiten en oplossingen denken. Julian begint graag bij het identificeren van het probleem. Via een drietrapsraket kom je vanuit die Behoefte/ Gemis (wat loop je mis als je niet voor bio sciences kiest?), via Belofte/ Gemak (hoe kunnen we dit gemis zo eenvoudig mogelijk oplossen?) tot Beleving/ Gevoel (Welk gevoel overtuigt de doelgroep om voor de bio sciences te kiezen?). Tijd schiet tekort om de drie vragen in te vullen in de Mentimeter, maar in gesprek komen er tal van ideeën boven. We lijken in ons geval nog onvoldoende te weten wat de exacte behoefte van de doelgroep is. Waarom maakt een vo leerling de keuze voor de bio sciences/ bèta techniek /MLO? Wat voor (verkeerd) beeld bestaat er van beroep en opleiding? Doen carrière maken en status ertoe? Kunnen we iets met het effect van Crime Scene Investigation op de interesse voor het laboratorium? Vind je lego leuk, wil je speuren, geheimen oplossen, hacken? Wij gaan de komende periode verder puzzelen op deze vragen. 

Ida Haisma, directeur van het LBSP, spreekt de afsluitende woorden voor de borrel: laten we al bij het primair onderwijs beginnen (nu ook aanwezig op het park) en laten we vooral samenwerken op deze uitdaging. We hebben elkaar nodig.  

Voor de agenda: op maandag 26 juni a.s. in de LSH week vindt het CIV Bio Sciences Jaarevent plaats bij BioPartner. Op 5 oktober 2023 is de tweede klankbordgroep bijeenkomst. 

Gerelateerd nieuws