Co-creatie onderwijs: gastlessen en GMP met Janssen Biologics

Partner bijdrage van Marwin Albertema, Training & Learning Strategy Lead, Janssen Biologics B.V.

In 2020 ging Janssen Biologics een formele samenwerking aan met het Middelbaar Laboratoriumonderwijs (MLO) van mboRijnland, gevestigd in de Hogeschool Leiden. Er werden vier gebieden voor samenwerking geïdentificeerd: stageplekken, werving van afstuderende studenten, helpen de instroom van studenten te bevorderen en onderwijs co-creatie.

Onderwijs co-creatie is erop gericht om voor onderwerpen, die belangrijk of nieuw zijn in het bedrijfsleven maar (nog) niet uitgebreid behandeld worden in het onderwijs, de kloof te dichten. Bij Janssen Biologics identificeerden we twee onderwerpen die niet in het MLO leerprogramma zaten maar voor stagiaires soms wel lastig waren: Good Manufacturing Practices (GMP) en Continuous Innovation.

Terwijl we bezig waren de samenwerking op het gebied van onderwijs co-creatie voor te bereiden startte ook het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Bio Sciences (CIV). Het CIV coördineert een programma dat als doel heeft het bio sciences werkveld en vakonderwijs op het Leiden Bio Science Park goed op elkaar te laten aansluiten. Janssen Biologics is één van de partners die zich aan het CIV heeft gecommitteerd en hieraan wil bijdragen door middel van samenwerking en activiteiten.

Met de CIV doelstellingen in gedachten hebben Janssen Biologics medewerkers Bert Doesburg en Kristel de Wit in 2022 gastlessen verzorgd over GMP voor mbo en hbo studenten op de Hogeschool Leiden. Dit zal in 2023 een vervolg krijgen met een pilot waarbij een groep studenten na de gastlessen de GMP Escape Room in de Biotech Training Facility zullen doen.

Op het onderwerp Continuous Innovation verzorgden Leo Stok en Suzanne Seegers-Twomey, beide Process Excellence manager bij Janssen Biologics, begin 2023 de gastlessen. Met een groep studenten hebben zij de basis principes van innovatie doorgenomen en ze op een leuke, ‘hands-on’ manier dit onderwerp laten ervaren: door middel van een spel.

Doel van het spel is om een lean proces te ontwikkelen om een vooraf bepaalde hoeveelheid ballen in een doos te krijgen binnen een bepaalde tijd en in een bepaald patroon. Dit proces moet aan een aantal voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld dat ieder persoon de ballen moet aanraken, de ballen mogen niet aan de persoon direct naast je worden gegeven of de bal moet eindigen bij de persoon waar het begon, etc. In teams moesten de studenten, aan de hand van de ‘Plan Do Check Act methode’, manieren vinden om de ‘waste’ stappen te reduceren en het proces sneller, betrouwbaarder en efficiënter te maken.

Al met al is dit een goed voorbeeld van samenwerking tussen het bedrijfsleven en de scholen in onze regio en zorgt het dat toekomstige stagiaires beter voorbereid zijn op hun nieuwe werkomgeving!

Gerelateerd nieuws