Uitnodiging CIV Bio Sciences KLANKBORDGROEP 2 Co-creatie hybride en flexibel onderwijs – 5 oktober 2023

In deze tweede klankbordgroep bijeenkomst werken we toe naar een plan van aanpak voor de CIV programmalijn ‘Co-creatie hybride en flexibel onderwijs’. Met een hybride en flexibel onderwijsaanbod zorgen we samen dat studenten en professionals steeds goed zijn aangesloten op de ontwikkelingen in en behoeften van het bio sciences werkveld.

Aan de hand van inspirerende voorbeelden lichten we deze middag het onderwerp nader toe en schetsen een beeld van mogelijkheden en kansen. Op basis hiervan gaan alle CIV partners kort aan de slag om de vertaling te maken naar eigen concrete voorstellen voor hybride en flexibele scholing.

 Interesse? Klik hier voor het programma en registreren.

Gerelateerd nieuws