Uitnodiging CIV Bio Sciences KLANKBORDGROEP 1 Versterken imago beroep en sector – 11 april 2023

Wat doe jij als CIV partner al aan de promotie van ‘de bio sciences’? Voor wie en met welk resultaat? In onze allereerste klankbordgroep bijeenkomst werken we toe naar een concreet en gezamenlijk plan van aanpak voor de CIV programmalijn ‘Versterken imago beroep en sector’.

Immers, we willen de instroom uit het voortgezet onderwijs aanjagen en ook de aantrekkelijkheid van het Leiden Bio Science Park en zijn organisaties promoten onder bio sciences studenten en andere talenten.

Voor de bijeenkomst maken we een inventarisatie van de vele promotie activiteiten die de partners al uitvoeren en waar we op kunnen bouwen.

 Interesse? Klik hier voor het programma en registreren.

Gerelateerd nieuws